Privacybeleid

Laatste wijziging: 15 november 2022

Met deze privacy statement, die opgesteld is door WOOD.S Houtbewerking, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door: WOOD.S Houtbewerking, met maatschappelijke zetel te Bergen 67, 2370 Arendonk en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0794.242.037 (hierna genaamd: “WOOD.S Houtbewerking”). Dit om u aan te tonen hoe wij omgaan met informatie die wij via onze website over u als bezoeker krijgen, alsook de waarde die wij hechten aan uw privacy.

Algemeen

De website van woodshoutbewerking.be verzamelt daarvoor geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website. WOOD.S Houtbewerking eerbiedigt je privacy en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

GDPR

Alleen wanneer je aangeeft interesse te hebben in onze diensten zullen wij vragen naar jou persoonlijke gegevens. De door jouw verstrekte gegevens dienen namelijk doorgegeven te worden voor jouw aanvraag van de door jouw gewenste diensten, dit door het maken van een afspraak met WOOD.S Houtbewerking. Hiervoor kunnen wij je vragen naar persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, en evt. andere gegevens waardoor je als gebruiker geïdentificeerd wordt, gegevens die wij nodig achten om u als particulier zo efficiënt mogelijk te kunnen verder helpen. De persoonsgegevens die je ons hebt opgegeven worden niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt. De wet van 8 december 1992 met betrekking van het privéleven geeft u het recht deze gegevens te raadplegen en te verbeteren. Daarnaast stelt WOOD.S Houtbewerking ook alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven. U kan ook uw gegevens uit de gegevensbank van WOOD.S Houtbewerking laten verwijderen door te schrijven naar info@woodshoutbewerking.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

WOOD.S Houtbewerking kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze privacy & disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.

E-Mail

WOOD.S Houtbewerking garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt WOOD.S Houtbewerking geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.